Štítná žláza

štítná žlázaŠtítná žláza zajišťuje správné fungování našeho těla a jeho orgánů. Činí tak pomocí hormonů, které vylučuje do organismu, pokud je toto vylučování nevyvážené, nastávají potíže. Důležitým a nepostradatelným prvkem je pro štítnou žlázu jód. Jeho nedostatek může způsobit poruchy fungování štítné žlázy, které se neblaze projeví na celkovém zdravotním stavu člověka.

Proč je štítná žláza tak důležitá?

Je to vlastně taková vnitřní továrna našeho těla, která zasahuje a ovlivňuje všechny procesy v organismu: Vyrábí hormony, které se starají o správné fungování metabolismu cukrů, bílkovin, tuků, o růst, o kostní a svalovou hmotu a centrální nervový i srdečně cévní systém. Významně se také podílí na schopnosti organismu vytvářet teplo a správně hospodařit s vodou a solí.

Jak poznáme, že s naší štítnou žlázou není něco v pořádku

Nejčastěji paří mezi první příznaky, které člověk zaznamená, je ztížené polykání, k němuž dojde vlivem zvětšení štítné žlázy. Někdy ale nemusí být zvětšení na první pohled poznat, to v případě, že roste dovnitř. Pokud se člověku něco nezdá a má podezření na onemocnění nebo poruchu štítné žlázy, měl by navštívit lékaře, které dokáže správnou diagnózu určit pomocí krevních testů.

Nejčastějším a nejrozšířenějším onemocněním způsobeným právě nedostatkem jódu, je zvětšení štítné žlázy, kterému se také říká struma, lidově pak vole. Nedostatek jódu řeší štítná žláza tak, že zbytní a zvětší se, aby ho zvládala produkovat potřebné množství. V této fázi ještě nemusí být narušena samotná její funkce, ovšem v každém případě je to důrazný varovný signál, který by měl člověka přimět navštívit odborného lékaře.

Štítnou žlázu však nepoškozuje pouze nedostatek jódu, ale také jeho nadbytek. Náchylnější k onemocněním jsou ženy a mezi nejčastější poruchy patří hypofunkce, čili snížená funkce štítné žlázy a hyperfunkce neboli zvýšená funkce. Dalšími onemocněními jsou pak záněty, které bývají způsobeny poruchou imunity organismu, kdy tělo vytváří protilátky, které útočí na strukturu vlastní štítné žlázy. Tato autoimunitní onemocnění štítné žlázy jsou v posledních letech čím dál častější, nejčastěji se objevují v dětství, dospívání, v těhotenství a v klimakteriu.

Hypofunkce štítné žlázy

Stručně řečeno, jedná se o celkovou pomalost fungování organismu. Tělo funguje zpomaleně, člověk se cítí unavený, má sníženou schopnost soustředění, poruchy paměti, pocit hladu, přibývá na váze. Pokud se stav neřeší, přidružují se další problémy jako pomalý srdeční tep, lámavost nehtů, zácpa, svalové křeče, u žen se prodlužuje menstruační cyklus a krvácení bývá silnější. Často mají pacientky problémy s otěhotněním, protože nemoc způsobuje nepravidelnou ovulaci. Mnoho pacientů také trpí v důsledku hypofunkce štítné žlázy depresemi.

Tato porucha se léčí podáváním tablet obsahujícími chybějící hormon. Užívání je však třeba pečlivě sledovat, aby nedošlo k nadměrnému nebo naopak nedostatečnému příjmu hormonu. Obojí by mohlo způsobit další zdravotní problémy jako řídnutí kostí či srdeční arytmii (při nadměrném podávání hormonů) nebo zvýšený krevní tlak a hladina cholesterolu (při nedostatečném příjmu hormonů).

Hyperfunkce štítné žlázy

U této poruchy se jedná naopak o zrychlení. Tělo prostě „jede jako drak“. Tep je zrychlený, člověk je podrážděný, trpí nervozitou, neustálou potřebou něco dělat a vyvíjet aktivitu. Provází ho častější vyměšování, váhový úbytek, vyčerpanost, zarudlé, oteklé a suché oči. Menstruační cyklus se zkracuje a krvácení je slabší. Objevit se také může zvýšený oční tlak, v jehož důsledku začnou oči vylézat z důlků. Tento jev je známý pod termínem Basedova choroba.
Jaké jsou možnosti léčení tohoto problému: užívání radioaktivního jódu nebo léků, které oslabí činnost štítné žlázy a zastaví zvýšenou produkci hormonů štítné žlázy, případně může dojít až k jejímu chirurgickému odstranění. V tomto případě je její funkce nahrazena trvalým dodáváním chybějícího hormonu.

Tradiční čínská medicína a její pohled na štítnou žlázu

Zeptali jsme se praktika tradiční čínské medicíny RNDr. Petry Baborové:

Čínská medicína nezná onemocnění štítné žlázy tak, jak jej chápe západní medicína - poruchou její funkce. Je to dáno tím, že během vývoje čínské medicíny až do nedávné doby nebyly známy jednotlivé endokrinní žlázy a ani jejich hormony. Čínská medicína namísto toho rozlišuje jednotlivé příznaky, které se u nemocného projevují a ty pak komplexně posoudí a následně určí pravou příčinu onemocnění. Toto komplexní posouzení, které se nazývá diferenciální diagnostika, pak vede k tomu, že pacienti se stejnou diagnózou podle západní medicíny mohou mít odlišnou diagnózu podle TCM a naopak odlišné diagnózy dle západní medicíny mohou mít v TCM léčbu stejnou.

Tradiční čínská medicína nahlíží na endokrinní žlázy jako na žlázy podřízené především játrům, ledvinám a slezině. Hormony jimi produkované jsou pak krví roznášeny do celého těla. Proto při  onemocnění těchto žláz lze usuzovat na nerovnováhu právě v těchto jang orgánech a také na problémy funkce krve nebo tekutin jako takových.

Hypotyreóza z pohledu TCM má tyto příčiny:

  • prázdnota Jangu sleziny, která se projevuje velkou únavou, svalovou slabostí, nažloutlou pletí, špatnou chutí k jídlu, pocitem celkového chladu, studenými končetinami, nechutí k mluvení a řídkou stolicí
  • prázdnota Jangu ledvin, která se projevuje extrémní únavou, vyčerpáním, netečností, duševní depresí, nedostatkem vůle, bolestí v dolní části zad, slabostí v kolenou, častým močením, bílou sinavou pletí, pocitem chladu a studenými končetinami, zejména dolních, průjmem, nedostatkem sexuální touhy u mužů i žen, neplodností atd.
  • akumulace chladného hlenu, který vede k únavě, letargií, mírnému pocit závratě, pocitu tíže těla a zastřené mysli, chronickým katarům
  • nedostatek krve, který se projevuje závratí, zhoršenou pamětí, otupělostí, rozmazaným vidění, nespavostí, bledou pletí, amenoreou, depresí, úzkostí nebo nedostatkem chuti do nových věcí, suchým jazykem, suchou kůží, suchými vlasy.

Hypertyreóza z pohledu TCM vzniká v důsledku:

  • narušení stoupající funkce Čchi sleziny a jater v důsledku nadměrného přemýšlení kombinovaného s hněvem.
  • stagnace Čchi jater, která nepohybuje tekutinami, což vede k obstrukci štítné žlázy hlenem a vzniku strumy.
  • prázdnota Jinu srdce, který se projevuje palpitacemi nebo bušením srdce, strachem, zapomnětlivostí, nespavostí, nočními můrami atd.
  • prázdnoty Qi a tekutin ledvin z nedostatečné hydratace, což vede k vnitřnímu horku a poškození esence Jing.
  • vzplanutí jaterního ohně, jenž vyšlehává do hlavy a napadá štítnou žlázu a oči.
  • prázdnota Jinu ledvin a jater, což se projevuje tupými okcipitálními nebo vertikálními bolestmi hlavy, nespavostí, nažloutlou pletí, pocitem necitlivosti končetin, závratí, syndromem suchého oka, rozmazaným viděním, sklonem k časté hněvivosti, suchem v krku, hučením v uších, nočním pocením, atd.

Autoimunní onemocnění štítné žlázy podle TČM

Toto jsou nejčastější důvody, které vedou k onemocnění štítné žlázy. Jednotlivé příčiny se ale mohou vzájemně kombinovat a také vzájemně přecházet v důsledku dlouhotrvající nemoci.

Za zmínku také stojí autoimunní onemocnění štítné žlázy zvané Hashimotova choroba, kdy si organismus vytváří protilátky proti buňkám štítné žlázy, které napadá a ničí. V důsledku tohoto onemocnění pak dochází k hypotyreóze a nebo ke vzniku strumy. Tato choroba se řadí do stejné kategorie jako revmatoidní artritida nebo ulcerózní kolitida. Důvod proč organismus začne vytvářet protilátky proti svým buňkám západní medicína nezná. Problémem bohužel je, že tato nemoc nemusí být na první pohled patrná a je spíše takovou plíživou předzvěstí, že se v organismu odehrávají závažnější změny, které se pak projeví těžším onemocněním.

Nejpravděpodobnějším vysvětlením těchto autoimunní onemocnění z pohledu TCM je, že dochází k narušení ministerského ohně ledvin (Ming men huo), který má za úkol udržovat přiměřenou metabolickou aktivitu těla. Jestliže dojede k utlumení nebo naopak k přílišnému rozhoření tohoto ohně, v kombinaci s poškozením správné funkce žaludku a sleziny, vnějšími vlivy (stravou) nebo vnitřními vlivy (ohněm jater z emocí, přílišným přemýšlením), dojde k poškození správné-jang čchi a tekutin. V důsledku toho je pak narušena ochranná a obranná funkce Čchi a vzniká autoimunní onemocnění. Hlavní terapií je zde tedy posilnění a uzdravení žaludku a sleziny spolu s esencí ledvin.

Ženy a štítná žláza

Onemocněním štítné žlázy trpí především ženy, což je logické, vzhledem k obrovským nárokům na hormonální systém, především během menstruačního cyklu, nebo následně při těhotenství. Není až tak ojedinělé, že právě během těhotenství nebo po porodu se projeví celá řada onemocnění (těhotenský diabetes, ulcerózní kolitida, atd.), které z pohledu TCM vznikají právě v důsledku oslabení ledvin a také sleziny a přetížení jater.

Štítná žláza a čakry

Zaměříme-li se na duchovní význam štítné žlázy, pak najdeme souvislosti s vysvětlením dle TCM i zde. Štítná žláza souvisí s pátou - krční čakrou, která je zodpovědná za komunikaci s okolím a také za vyjádření sebe sama. Tato čakra je spojena s meridiánem plic a tlustého střeva a je spárována se sakrální čakrou, která je zase spojena s meridiánem sleziny. Jestliže tedy nejsme schopni něco strávit, rozdýchat nebo vypustit ze svého života, pak si zakládáme kromě jiného takého na poruchu štítné žlázy.  Když ne vyjadřujeme svůj hněv nebo nesouhlas a držíme vše v sobě, poškozujeme touto emocí játra a ta následně i štítnou žlázu. Toto platí také v případě, že se naopak rozčilujeme příliš a nad každou maličkostí.

K onemocnění štítné žlázy - konkrétně k autoimunnímu onemocnění si rovněž zaděláváme, když říkáme něco jiného než to co nakonec děláme. Tuto rozpolcenost mezi srdcem a ráciem pak odnese štítná žláza, kterou si sami stravujeme – užíráme se zevnitř. Proto by spolu s TCM léčbou měla být pozornost zaměřena také na změnu myšlení a životních postojů.

Léčba onemocnění štítné žlázy by neměla být podceňována, jelikož se jedná o stejně závažné onemocnění, jako je například diabetes mellitus. Uchýlení se k léčbě západní medicínou také není řešením, protože zde jsou léčeny pouze důsledky nikoliv příčina a to ještě za cenu, že si kompletně vyřadíme štítnou žlázu z provozu a budeme celý život odkázání na pojídání farmaceutických produktů. TCM oproti tomu nabízí vyřešení problému ve své podstatě a znovuobnovení zdraví.

RNDr. Petra Baborová, praktik TČM, Lochotínská 18, Plzeň, www.sakuracare.cz

 

Příklad užívání přírodních preparátů Li West při poruchách štítné žlázy

Snížená funkce - hypofunkce:

I.     Etapa
1.   Vložky Zi Mei Shu – 20 dnů (u žen)
a
1.    Elixír Mateří kašička s ženšenem 1 lahvička x1 denně – 20 dnů

II.    Etapa
1.    Plody kustovnice čínské 1 č.l. 2x denně, nebo Pilulky Liu Wei 1 víčko (6 g) 2x denně při jídle – 20 dnů
a
2.    Pilule Čchi  ½ pilule v 9:00-11:00 hod. nebo ¼ pilule 2x denně při jídle – 20 dnů

III.    Etapa
1.    Pilulky Xiao Yao Wan ½ víčka 2x denně při jídle – 30 dnů
a
2.   Odvar Laodžan ¼ lahvičky 2x denně - 24 dnů

Zvýšená funkce - hyperfunkce:

Stejný postup (I.-III. etapa), v I. etapě vyměnit Elixír Mateční mléko s ženšenem za Pilule Dračí žluč 1/3 pilule 3x denně 30-40 min. po jídle – 20 dnů

Při výrazných srdečních potížích I. etapu je možné rozšířit o Elixír Xin An Bao 2 ml 3x denně - 20 dnů

Poraďte se s odborníkem

Pokud máte problémy se štítnou žlázou a rádi byste vyzkoušeli preparáty tradiční čínské medicíny, obraťte se na naše odborné konzultanty. Poradí vám nejvhodnější kombinaci preparátů a dávkování s ohledem na váš konkrétní zdravotní stav.

Kontakt: krajcova(ZAVINÁČ)laodzan.cz
Tel: 773 178 889


 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Komentáře  

 
+2 #11 Poradna 2015-06-12 14:47
Odpověď pro paní Simonu:
Je tato diagnóza potvrzená výsledky krevních testů na hladinu hormonů štítné žlázy a TSH? Pokud ano, doporučuji výše uvedené schéma, nebo konzultaci praktika TCM www.cinsky-lekar.cz.
Citovat
 
 
-1 #12 Marie Tuhá 2015-07-15 19:47
Dobrý den,je mi 49 let,váha 60 kg/175 cm.Byla mi zjištěna snížená činnost štítné žlázy - TSH 8,96 a FT4 13,4.Sono bez nálezu.Cítím se někdy unaveně a zimouhřivě.Jiné příznaky nepozoruji.Prac uji i v nočním provozu.Děkuji za radu.Tuhá
Citovat
 
 
+2 #13 Marie Hrachovinová 2016-02-18 11:08
Dobrý den je mi 52 let,byl mi nalezen uzel vel:5,5 cm na pravé straně ŠŽ a několik milimetrových v levé časti.Biopsie je prozatím negativní.Bylo mi však doporučeno chirurgické odstranění.ŠŽ Podle krevních výsledků pracuje dobře.Operaci jsem prozatím odložila a chtěla bych se pokusit o šetrnější léčbu,aby ŠŽ. pracovala bez chemických prostředků.,tře ba nějaké speciální doplňky stravy.Byla mi doporučena pestrá strava,hlavně mořské ryby a netučná jídla, neboť mám vysoký krevní tlak+ cholesterol. Přečtením článku se domívám ,zdali by mohlo jíti o Hashimotovu chorobu,protože jsem téměř 30 let užívala antikoncepci. Poslední 2 roky neužívám již nic. Děkuji za odpověd a Váš čas, Hrachovinová
Citovat
 
 
0 #14 Andrea Vagenknechtov 2016-06-08 09:51
Dobrý den,

mám po porodu druhého syna problém se štítnou žlázou - je mi celkově stále strašná zima, jsem velice unavená, problémy s menstruací - pozdě po termínu, bolestivost už 14 dní před ní, oteklé tělo, mám velice suchou kůži, závěr lékaře - chronická autoimunitní tyreoiditida s lehkou hypofunkcí, brala jsem od roku 2011 -2015 Euthyrox 100mokrogramů, ale loni v létě jsem ho vysadila a bylo mi dobře... Zkoušela jsem pouze zdravou stravu a homeopatika.. Dokonce i výsledky koncem roku byly výborné, ale nyní 6.6.2016 jsou výsledky špatné a dokonce nález malého uzlu 0,8ml, katergorie 3. Lékařka chce, abych brala léky, které mě nedělají dobře znovu.
Chtěla bych vás poprosit o radu, zda je možná jiná a šetrnější léčba než nasazení Euthyroxu( který mi nedělal dobře na žaludek, způsoboval mně větší výskyt akné...

Děkuji za radu

A. Vagenknechtová
Citovat
 
 
0 #15 Dirdova 2016-06-12 14:46
Dobry den jemi 36 let Merim 157 a vaxim 63 kg Pred 10 lety my zjistili zvysenou funkci stitne zlazy asi 2 roky jsem uzivala leky Potom z manzelem odjeli z ceska za praci a tady v anglii me krevni testy vychazeji negativni je pravda ze jsem pribrala az moc. Oci se zlepsili ale na fotkach a videu je videt ze je zhorsena mimika prosim poradte my predem dekuji
Citovat
 

Další informace