Odvar Laodžan. Naděje pro onkologické pacienty?

Onkologická onemocnění a chemoterapie je pro každého člověka, kterého postihne, obrovskou zátěží. I v této oblasti však může Odvar Laodžan výrazně pomoci. Prokázaly to experimentální studie na myších, které byly provedeny v roce 1998 ve Vědecko- výzkumném ústavu klinické imunologie v Novosibirsku. Odhalily vysoké imuno-modulační, tzn.zvyšující obranyschopnost organismu, účinky Odvaru Laodžan. Bylo tak prokázáno, že jeho užití zmírňuje toxický vliv důsledků chemoterapie.

Důsledky chemoterapie na lidský organismus

Je známo, že při chemoterapii nádorů se používají cytotoxickéléky, které nejsou selektivní a jsou toxické nejen vůči agresivním cizím buňkám, ale působí také na zdravé tkáně, v nichž rychle probíhá proces dělení: kostní dřeň, sliznice, zažívací trakt, příslušnéorgány imunitního systému, vlasové váčky, atd.

Vedlejší účinky použití cytostatik proto jsou: ztráta chuti k jídlu, nevolnost, zvracení, průjem, zánět, zánět tlustého střeva, kožní vyrážky, ztmavnutí kůže, vypadávání vlasů. Kromě toho se v krvi prudce snižuje počet bílých krvinek, krevních destiček a červených krvinek, čímž vzniká nejen chudokrevnost, ale také zvýšená krvácivost a náchylnost k nachlazení a jiným zánětlivým onemocněním.

Moderní medicína v poslední době začala používat cytostatika, jejichž úkolem je potlačit proces automatické agresivity při různých autoimunitních stavech. Autoimunitní onemocnění jsou choroby vznikající jako důsledek imunitní odpovědi organismu vůči vlastním tkáním a jejich příčina není dosud známa. Zdá se však, že v mnoha případech existuje vrozený sklon k rozvoji těchto chorob. V případě, že jde aktivní vývoj protilátek proti vlastní zdravé tkáni a poškozují ji, dávky a frekvence podávání cytostatik se zvyšují. Úkol najít prostředky k ochraně tkání před toxickými účinky cytostatických léků je proto v současné době velmi aktuální.

Myšky užívající Odvar Laodžan přežily

Jako pokusná zvířata byly použity bílé myši s přibližně stejnou váhou : 20 jedinců v kontrolní a 20 v hlavní, tedy experimentální, skupině. Testovaná zvířata dostávala Laodžan 2x denně po dobu 28 dnů v dávce, která odpovídala příjmu 10 ml Odvaru člověkem o hmotnosti 70 kg.

Studie zjistila, že při zavedení smrtelné dávky cytostatického preparátu 5-fluorouracilu (5-fu, 5-ftoruracil, Cyclophosphamid)je přežití zvířat léčených Laodžanem mnohem vyšší: v kontrolní skupině přežily jen 2 myši, v testované všech 20. Navíc ztráta hmotnosti zvířat léčených Laodžanem, byla 2-3x nižší než v kontrolní skupině. Odvar Laodžan tak prokazatelně chrání tělo od toxinů produkovaných rozpadem nádoru.

Studie také ukázala, že Laodžan stimuluje obnovuje krvetvorbu tkání a funkcí imunitního systému.

Závěr:

Odvar Laodžan lze doporučit pro použití v léčbě pacientů s nádorovým onemocněním a jako prostředek rehabilitace při chemoterapii.

Výzkumníci nemohli najít v literatuře popis léku, který je srovnatelný s působením Odvaru Laodžan.

Po dobu dvou let byl také detailně zkoumán vliv Laodžanu na imunitní systém a krvetvorbu zvířat nakažených zhoubný nádorem.

Bylo prokázáno, že Odvar Laodžan

  • Zabraňuje poklesu tělesné hmotnosti u zvířat s nádory
  • Zvyšuje přežití zvířat s vysokými dávkami cytostatik
  • při terapii cytostatiky snižuje ostré výkyvy leukocytů v periferní krvi a normalizuje poměr lymfocyty/ granulocyty
  • výrazně zlepšuje výsledky léčby nádorů cytostatiky, které byly prokázány významnými změnami v parametrech imunitního systému: zvýšení hmotnosti lymfatických uzlin, brzlíku, sleziny a bílých krvinek, počet imunoglobulinů M
  • Stimuluje funkční aktivity buněk u starých zvířat

    Z výše uvedeného vyplývá, že hloubková studie dokončená v roce 2004 potvrdila imunomodulační (zvyšující obranyschopnost organismu) účinek a odstranění anebo zmírnění toxického vlivu protinádorových chemoterapeutických látek při užití Laodžanu.

Další informace